Psalmii

Capitolul 75

[ AUDIO ]

1. Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm;noi, cari chemăm Numele Tău,vestim minunile Tale!
2. „Atunci cînd va veni vremea hotărîtă,“ zice Domnul,„voi judeca fără părtinire.
3. Poate să se cutremure pămîntul cu locuitorii lui:căci Eu îi întăresc stîlpii.“ – (Oprire)
4. Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliţi!“Şi celor răi: „Nu ridicaţi capul sus!“
5. Nu vă ridicaţi capul aşa de sus,nu vorbiţi cu atîta trufie!
6. Căci nici dela răsărit, nici dela apus,nici din pustie, nu vine înălţarea.
7. Ci Dumnezeu este Cel ce judecă:El scoboară pe unul, şi înalţă pe altul.
8. În mîna Domnului este un potir, în care fierbe un vin plin de amestecătură.Cînd îl varsă,toţi cei răi de pe pămînt sug, îl sorb şi-l beau pînă în fund!
9. Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri;voi cînta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov.
10. Şi voi doborî toate puterile celor răi:puterile celui neprihănit însă se vor înălţa.