Psalmii

Capitolul 76

[ AUDIO ]

1. Dumnezeu este cunoscut în Iuda,mare este Numele Lui în Israel.
2. Cortul Lui este în Salem,şi locuinţa Lui în Sion;
3. acolo a sfărîmat El săgeţile,scutul, sabia, şi armele de război. – (Oprire)
4. Tu eşti mai măreţ, mai puternic decît munţii răpitorilor.
5. Despoiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi;n’au putut să se apere, toţi acei oameni viteji.
6. La mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov,au adormit şi călăreţi şi cai.
7. Cît de înfricoşat eşti Tu!Cine poate să-Ţi stea împotrivă, cînd Îţi izbucneşte mînia?
8. Ai rostit hotărîrea dela înalţimea cerurilor;pămîntul s’a îngrozit şi a tăcut,
9. cînd S’a ridicat Dumnezeu să facă dreptate,şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pămînt. – (Oprire)
10. Omul Te laudă chiar şi în mînia lui,cînd Te îmbraci cu toatăurgia Ta.
11. Faceţi juruinţe Domnului, Dumnezeului vostru, şi împliniţi-le!Toţi ceice-L înconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat.
12. El frînge mîndria domnitorilor,El este înfricoşat pentru împăraţii pămîntului.