Psalmii

Capitolul 80

[ AUDIO ]

1. Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă!Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!
2. Trezeşte-Ţi puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin şi Manase,şi vino în ajutorul nostru!
3. Ridică-ne, Dumnezeule,fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
4. Doamne, Dumnezeul oştirilor,pînă cînd Te vei mînia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
5. Îi hrăneşti cu o pîne de lacrămi,şi-i adăpi cu lacrămi din plin.
6. Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noştri,şi vrăjmaşii noştri rîd de noi între ei.
7. Ridică-ne, Dumnezeul oştirilor!Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!
8. Tu ai adus o vie din Egipt,ai izgonit neamuri, şi ai sădit-o.
9. Ai făcut loc înaintea ei:şi ea a dat rădăcini şi a umplut ţara.
10. Munţii erau acoperiţi de umbra ei,şi ramurile ei erau ca nişte cedri ai lui Dumnezeu.
11. Îşi întindea mlădiţele pînă la mare,şi lăstarii pînă la Rîu.
12. Pentruce i-ai rupt gardul acum,de-o jăfuiesc toţi trecătorii?
13. O rîmă mistreţul din pădure,şi o mănîncă fiarele cîmpului.
14. Dumnezeul oştirilor, întoarce-Te iarăş!Priveşte din cer, şi vezi! Cercetează via aceasta!
15. Ocroteşte ce a sădit dreapta Ta,şi pe fiul, pe care Ţi l-ai ales! …
16. Ea este arsă de foc, este tăiată!De mustrarea Feţei Tale, ei pier!
17. Mîna Ta să fie peste omul dreptei Tale,peste fiul omului, pe care Ţi l-ai ales!
18. Şi atunci nu ne vom mai depărta de Tine.Înviorează-ne iarăş, şi vom chema Numele Tău.
19. Doamne, Dumnezeul oştirilor, ridică-ne iarăş!Fă să strălucească Faţa Ta, şi vom fi scăpaţi!