Psalmii

Capitolul 91

[ AUDIO ]

1. Celce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt,şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic,
2. zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea,Dumnezeul meu în care mă încred!“
3. Da, El te scapă de laţul vînătorului,de ciumă şi de pustiirile ei.
4. El te va acoperi cu penele Lui,şi te vei ascunde supt aripile Lui.Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,nici de săgeata care sboară ziua,
6. nici de ciuma, care umblă în întunerec,nici de molima, care bîntuie ziua nameaza mare.
7. O mie să cadă alături de tine,şi zece mii la dreapta ta,dar de tine nu se va apropia.
8. Doar vei privi cu ochii,şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9. Pentrucă zici: „Domnul este locul meu de adăpost!“şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare,
10. de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12. şi ei te vor duce pe mîni,ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13. Vei păşi peste lei şi peste năpîrci,şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. –
14. „Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – deaceea îl voi izbăvi;îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15. Cînd Mă va chema, îi voi răspunde;voi fi cu el în strîmtorare,îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16. Îl voi sătura cu viaţă lungă,şi-i voi arăta mîntuirea Mea“.