Psalmii

Capitolul 96

[ AUDIO ]

1. Cîntaţi Domnului o cîntare nouă!Cîntaţi Domnului, toţi locuitorii pămîntului!
2. Cîntaţi Domnului, binecuvîntaţi Numele Lui, vestiţi din zi în zi mîntuirea Lui!
3. Povestiţi printre neamuri slava Lui,printre toate popoarele minunile Lui!
4. Căci Domul este mare şi foarte vrednic de laudă.El este mai de temut decît toţi dumnezeii.
5. Căci toţi dumnezeii popoarelor sînt nişte idoli,dar Domnul a făcut cerurile.
6. Strălucirea şi măreţia sînt înaintea Feţei Lui, slava şi podoaba sînt în locaşul Lui cel sfînt.
7. Familiile popoarelor, daţi Domnului,daţi Domnului slavă şi cinste!
8. Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui!Aduceţi daruri de mîncare, şi intraţi în curţile Lui!
9. Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte,tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pămîntului!
10. Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte!Deaceea lumea este tare, şi nu se clatină.“Domnul judecă popoarele cu dreptate.
11. Să se bucure cerurile, şi să se veselească pămîntul;să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
12. Să tresalte cîmpia, cu tot ce e pe ea,toţi copacii pădurii să strige de bucurie
13. înaintea Domnului! Căci El vine,vine să judece pămîntul.El va judeca lumea cu dreptate,şi popoarele după credincioşia Lui.