Psalmii

Capitolul 98

[ AUDIO ]

1. Cîntaţi Domnului o cîntare nouă,căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfînt I-au venit în ajutor.
2. Domnul Şi-a arătat mîntuirea,Şi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor.
3. Şi-a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel:toate marginile pămîntului au văzut mîntuirea Dumnezeului nostru.
4. Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pămîntului!Chiuiţi, strigaţi, şi cîntaţi laude!
5. Cîntaţi Domnului cu arfa,cu arfa şi cu cîntece din gură!
6. Cu trîmbiţe şi sunete din corn,strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnului!
7. Să urle marea cu tot ce cuprinde ea,să chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea,
8. să bată din palme rîurile,să strige de bucurie toţi munţii
9. înaintea Domnului! Căci El vine să judece pămîntul!El va judeca lumea cu dreptate,şi popoarele cu nepărtinire.