Psalmii

Capitolul 99

[ AUDIO ]

1. Domnul împărăţeşte: popoarele tremură;El şade pe heruvimi: pămîntul se clatină.
2. Domnul este mare în Sion,şi înalţat peste toate popoarele.
3. Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat,căci este sfînt!
4. Să laude oamenii tăria Împăratului, căci iubeşte dreptatea!Tu întăreşti dreptatea,Tu faci dreptate şi judecată în Iacov.
5. Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru,şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Lui,căci este sfînt!
6. Moise şi Aaron, dintre preoţii Lui,şi Samuel, dintre ceice chemau Numele Lui,au chemat pe Domnul, şi El i-a ascultat.
7. El le-a vorbit din stîlpul de nor;ei au păzit poruncile Lui şi Legea, pe care le-a dat-o El.
8. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat;ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător,dar i-ai pedepsit pentru greşelile lor.
9. Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru,şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfînt!Căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfînt!