Psalmii

Capitolul 100

[ AUDIO ]

1. Strigaţi de bucurie către Domnul,toţi locuitorii pămîntului!
2. Slujiţi Domnului cu bucurie,veniţi cu veselie înaintea Lui.
3. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu!El ne-a făcut, ai Lui sîntem:noi sîntem poporul Lui şi turma păşunei Lui.
4. Intraţi cu laude pe porţileLui, intraţi cu cîntări în curţile Lui!Lăudaţi-L şi binecuvîntaţi-I Numele.
5. Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci,şi credincioşia Lui din neam în neam.