Psalmii

Capitolul 108

[ AUDIO ]

1. Gata îmi este inima să cînte, Dumnezeule!Voi cînta, voi suna din instrumentele mele; aceasta este slava mea!
2. Deşteptaţi-vă, alăută şi arfă!Mă voi trezi în zori de zi.
3. Te voi lăuda printre popoare, Doamne,Te voi cînta printre neamuri.
4. Căci mare este bunătatea Ta şi se înalţă mai pe sus de ceruri,iar credincioşia Ta pînă la nori.
5. Înalţă-Te peste ceruri, Dumnezeule,şi fie slava Ta peste tot pămîntul!
6. Pentru ca prea iubiţii Tăi să fie izbăviţi,scapă-ne prin dreapta Ta, şi ascultă-ne!
7. Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Lui: „Voi birui,voi împărţi Sihemul, voi măsura valea Sucot;
8. al Meu este Galaadul, al Meu Manase;Efraim este întăritura capului Meu,şi Iuda, toiagul Meu de cîrmuire;
9. Moab este ligheanul în care Mă spăl;Îmi arunc încălţămintea asupra Edomului;strig de bucurie asupra ţării Filistenilor!“
10. Cine mă va duce în cetatea întărită?Cine mă va duce la Edom?
11. Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat,şi care nu vrei să mai ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?
12. Dă-ne ajutor în necaz,căci zădarnic este ajutorul omului.
13. Cu Dumnezeu vom face mari isprăvi;El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.