Psalmii

Capitolul 114

[ AUDIO ]

1. Cînd a ieşit Israel din Egipt, cînd a plecat casa lui Iacov dela un popor străin,
2. Iuda a ajuns locaşul Lui cel sfînt, şi Israel stăpînirea Lui.
3. Marea a văzut lucrul acesta şi a fugit,Iordanul s’a întors înapoi:
4. munţii au sărit ca nişte berbeci,şi dealurile ca nişte miei.
5. Ce ai tu, mare, de fugi,şi tu, Iordanule, de te întorci înapoi?
6. Ce aveţi, munţilor, de săltaţi ca nişte berbeci,şi voi, dealurilor, ca nişte miei?
7. Da, cutremură-te, pămîntule, înaintea Domnului,înaintea Dumnezeului lui Iacov,
8. care preface stînca în iaz,şi cremenea în izvor de ape.