Psalmii

Capitolul 116

[ AUDIO ]

1. Iubesc pe Domnul, căci El audeglasul meu, cererile mele.
2. Da, El Şi-a plecat urechea spre mine,de aceea-L voi chema toată viaţa mea.
3. Mă înfăşuraseră legăturile morţii,şi m’apucaseră sudorile mormîntului;eram pradă necazului şi durerii.
4. Dar am chemat Numele Domnului, şi am zis:„Doamne, mîntuieşte-mi sufletul.“
5. Domnul este milostiv şi drept,şi Dumnezeul nostru este plin de îndurare.
6. Domnul păzeşte pe cei fără răutate:eram nenorocit de tot, dar El m’a mîntuit.
7. Întoarce-te, suflete, la odihna ta,căci Domnul ţi-a făcut bine.
8. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul dela moarte,ochii din lacrămi, şi picioarele de cădere.
9. Voi umbla înaintea Domnului,pe pămîntul celor vii.
10. Aveam dreptate cînd ziceam:„Sînt foarte nenorocit!“
11. În neliniştea mea, ziceam:„Orice om este înşelător.“
12. Cum voi răsplăti Domnuluitoate binefacerile Lui faţă de mine?
13. Voi înălţa paharul izbăvirilor,şi voi chema Numele Domnului;
14. îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului,în faţa întregului Său popor.
15. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.
16. Ascultă-mă, Doamne, căci sînt robul Tău:robul Tău, fiul roabei Tale,şi Tu mi-ai desfăcut legăturile.
17. Îţi voi aduce o jertfă de mulţămire,şi voi chema Numele Domnului;
18. îmi voi împlini juruinţele făcute Domnuluiîn faţa întregului Său popor,
19. în curţile Casei Domnului,în mijlocul tău, Ierusalime!Lăudaţi pe Domnul!