Psalmii

Capitolul 120

[ AUDIO ]

1. Către Domnul strig în strîmtorarea mea,şi El m’ascultă.
2. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă,de limba înşelătoare!
3. Ce-ţi dă El ţie, ce-ţi aduce El ţie, limbă înşelătoare!
4. Săgeţi ascuţite de războinic,cu cărbuni aprinşi de ieniper.
5. Vai de mine că locuiesc la Meşec, că locuiesc în corturile Chedarului!
6. Destul mi-a locuit sufletul lîngă cei ce urăsc pacea.
7. Eu sînt pentru pace;dar deîndată ce vorbesc eu, ei sînt pentru război.