Psalmii

Capitolul 126

[ AUDIO ]

1. Cînd a adus Domnul înapoi pe prinşii de război ai Sionului, parcă visam.
2.. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie,şi limba de cîntări de veselie.Atunci se spunea printre neamuri:„Domnul a făcut mari lucruri pentru ei!“
3.. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi,şi deaceea sîntem plini de bucurie.
4.. Doamne, adu înapoi pe prinşii noştri de război,ca pe nişte rîuri în partea de miază zi!
5.. Cei ce samănă cu lăcrămi, vor secera cu cîntări de veselie.
6.. Cel ce umblă plîngînd, cînd aruncă sămînţa,se întoarce cu veselie, cînd îşi strînge snopii.