Psalmii

Capitolul 130

[ AUDIO ]

1. Din fundul adîncului, Te chem, Doamne!
2. Doamne, ascultă-mi glasul!Să ia aminte urechile Talela glasul cererilor mele!
3. Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor,cine ar putea sta în picioare, Doamne?
4. Dar la Tine este iertare,ca să fii temut.
5. Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte,şi aştept făgăduinţa Lui.
6. Sufletul meu aşteaptă pe Domnul,mai mult decît aşteaptă străjerii dimineaţa,da, mai mult decît aşteaptă străjerii dimineaţa.
7. Israele, pune-ţi nădejdea în Domnul,căci la Domnul este îndurarea,şi la El este belşug de răscumpărare!
8. El va răscumpăra pe Israeldin toate nelegiuirile lui.