Psalmii

Capitolul 134

[ AUDIO ]

1. Iată, binecuvîntaţi pe Domnul, toţi robii Domnului,cari staţi noaptea în Casa Domnului!
2. Ridicaţi-vă mînile spre sfîntul locaş,şi binecuvîntaţi pe Domnul!
3. Domnul să te binecuvinteze din Sion,El, care a făcut cerurile şi pămîntul!