Psalmii

Capitolul 138

[ AUDIO ]

1. Te laud din toată inima,cînt laudele Tale înaintea dumnezeilor.
2. Mă închin în Templul Tău cel sfînt,şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta,căci Ţi s’a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.
3. În ziua cînd Te-am chemat, m’ai ascultat,m’ai îmbărbătat şi mi-ai întărit sufletul.
4. Toţi împăraţii pămîntului Te vor lăuda, Doamne, cînd vor auzi cuvintele gurii Tale;
5. ei vor lăuda căile Domnului,căci mare este slava Domnului!
6. Domnul este înălţat: totuş vede pe cei smeriţi,şi cunoaşte de departe pe cei îngîmfaţi.
7. Cînd umblu în mijlocul strîmtorării, Tu mă înviorezi,Îţi întinzi mîna spre mînia vrăjmaşilor mei,şi dreapta Ta mă mîntuieşte.
8. Domnul va sfîrşi ce a început pentru mine.Doamne, bunătatea Ta ţine în veci:nu părăsi lucrările mînilor Tale.