Psalmii

Capitolul 140

[ AUDIO ]

1. Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi!Păzeşte-mă de oamenii asupritori,
2. cari cugetă lucruri rele în inima lor,şi sînt totdeauna gata să aţîţe războiul!
3. Ei îşi ascut limba ca un şarpe,au pe buze o otravă de năpîrcă. – (Oprire)
4. Păzeşte-mă, Doamne, de mîinile celui rău!Fereşte-mă de oamenii asupritori,cari se gîndesc să mă doboare!
5. Nişte îngîmfaţi îmi întind curse şi laţuri,pun reţele dealungul drumului,şi îmi întind capcane. – (Oprire)
6. Eu zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu!Ia aminte, Doamne, la glasul rugăciunilor mele!
7. Doamne, Dumnezeule, tăria mîntuirii mele,Tu-mi acoperi capul în ziua luptei.“
8. Nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău,nu lăsa să-i izbutească planurile, ca să nu se fălească! – (Oprire)
9. Asupra capului celor ce mă înconjoarăsă cadă nelegiuirea buzelor lor!
10. Cărbuni aprinşi să cadă peste ei!În foc să fie aruncaţi,în adîncuri, de unde să nu se mai scoale!
11. Omul cu limba mincinoasă nu se întăreşte pe pămînt,şi pe omul asupritor, nenorocirea îl paşte şi-l duce la pierzanie.
12. Ştiu că Domnul face dreptate celui obijduit,dreptate celor lipsiţi.
13. Da, cei neprihăniţi vor lăuda Numele Tău,oamenii fără prihană vor locui înaintea Ta.