Psalmii

Capitolul 147

[ AUDIO ]

1. Lăudaţi pe Domnul!Căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru,căci este plăcut, şi se cuvine să-L lăudăm.
2. Domnul zideşte iarăş Ierusalimul,strînge pe surghiuniţii lui Israel;
3. tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită,şi le leagă rănile.
4. El socoteşte numărul stelelor,şi le dă nume la toate.
5. Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui,priceperea Lui este fără margini.
6. Domnul sprijineşte pe cei nenorociţi,şi doboară pe cei răi la pămînt.
7. Cîntaţi Domnului cu mulţămiri,lăudaţi pe Dumnezeul nostru cu arfa!
8. El acopere cerul cu nori,pregăteşte ploaia pentru pămînt,şi face să răsară iarba pe munţi.
9. El dă hrană vitelor,şi puilor corbului cînd strigă.
10. Nu de puterea calului Se bucură El,nu-Şi găseşte plăcerea în picioarele omului.
11. Domnul iubeşte pe cei ce se tem de El,pe cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui.
12. Laudă pe Domnul, Ierusalime,laudă pe Dumnezeul tău, Sioane!
13. Căci El întăreşte zăvoarele porţilor,El binecuvintează pe fiii tăi în mijlocul tău;
14. El dă pace ţinutului tău,şi te satură cu cel mai bun grîu
15. El Îşi trimete poruncile pe pămînt,Cuvîntul Lui aleargă cu iuţeală mare.
16. El dă zăpada ca lîna,El presară bruma albă ca cenuşa;
17. El Îşi asvîrle ghiaţa în bucăţi;cine poate sta înaintea frigului Său?
18. El Îşi trimete Cuvîntul Său, şi le topeşte;pune să sufle vîntul Lui, şi apele curg.
19. El descopere lui Iacov Cuvîntul Său,lui Israel legile şi poruncile Sale.
20. El n-a lucrat aşa cu toate neamurile,şi ele nu cunosc poruncile Lui.Lăudaţi pe Domnul!