Psalmii

Capitolul 150

[ AUDIO ]

1. Lăudaţi pe Domnul!Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfînt,lăudaţi-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
2. Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari,lăudaţi-L, după mărimea Lui nemărginită!
3. Lăudaţi-L cu sunet de trîmbiţă,lăudaţi-L cu alăuta şi arfa!
4. Lăudaţi-L cu timpane şi cu jocuri,lăudaţi-L, cîntînd cu instrumente cu coarde şi cu cavalul.
5. Lăudaţi-L cu chimvale sunătoare,lăudaţi-L cu chimvale zîngănitoare!
6. Tot ce are suflare, să laude pe Domnul!Lăudaţi pe Domnul!