Proverbele

Capitolul 4

[ AUDIO ]

1. Ascultaţi, fiilor, învăţătura unui tată,şi luaţi aminte, ca să pricepeţi;
2. căci eu vă dau sfaturi bune:nu lepădaţi învăţătura mea.
3. Căci cînd eram încă fiu la tatăl meu,şi fiu gingaş şi singur la mama mea,
4. el mă învăţa atunci, şi-mi zicea:„Păstrează bine în inima ta cuvintele mele,păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi!
5. Dobîndeşte înţelepciune, dobîndeşte pricepere;nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate dela ele.
6. N’o părăsi, şi ea te va păzi;iubeşte-o, şi te va ocroti!
7. Iată începutul înţelepciunii:dobîndeşte înţelepciunea,şi cu tot ce ai, dobîndeşte priceperea.
8. Înalţă-o, şi ea te va înălţa;ea va fi slava ta, dacă o vei îmbrăţişa.
9. Ea îţi va pune pe cap o cunună plăcută,te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească.
10. Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele,şi anii vieţii tale se vor înmulţi.
11. Eu îţi arăt calea înţelepciunii,te povăţuiesc pe cărările neprihănirii.
12. Cînd vei umbla, pasul nu-ţi va fi stînjenit;şi cînd vei alerga, nu te vei poticni.
13. Ţine învăţătura, n’o lăsa din mînă;păstrează-o, căci ea este viaţa ta.
14. Nu intra pe cărarea celor răi,şi nu umbla pe calea celor nelegiuiţi!
15. Fereşte-te de ea, nu trece pe ea;ocoleşte-o, şi treci înainte!
16. Căci ei nu dorm, dacă n’au făcut răul,le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă;
17. căci ei mănîncă pîne nelegiuită,şi beau vin stors cu sila.
18. Dar cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare,a cărei strălucire merge mereu crescînd pînă la miezul zilei.
19. Calea celor răi este ca întunerecul gros:ei nu văd de ce se vor poticni.
20. Fiule, ia aminte la cuvintele mele,pleacă-ţi urechea la vorbele mele!
21. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi,păstrează-le în fundul inimii tale!
22. Căci ele sînt viaţă pentru cei ce le găsesc,şi sănătate pentru tot trupul lor.
23. Păzeşte-ţi inima mai mult de cît orice,căci din ea ies izvoarele vieţii.
24. Izgoneşte neadevărul din gura ta;şi depărtează viclenia de pe buzele tale!
25. Ochii tăi să privească drept,şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta.
26. Cărarea pe care mergi să fie netedă,şi toate căile tale să fie hotărîte:
27. nu te abate nici la dreapta nici la stînga,şi fereşte-te de rău.