Proverbele

Capitolul 15

[ AUDIO ]

1. Un răspuns blînd potoleşte mînia,dar o vorbă aspră aţîţă mînia.
2. Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută,dar gura nesocotiţilor împroaşcă nebunie. –
3. Ochii Domnului sînt în orice loc,ei văd pe cei răi şi pe cei buni. –
4. Limba dulce este un pom de viaţă,dar limba stricată zdrobeşte sufletul. –
5. Nesocotitul dispreţuieşte învăţătura tatălui său,dar cine ia seama la mustrare ajunge înţelept. –
6. În casa celui neprihănit este mare belşug,dar în cîştigurile celui rău este turburare. –
7. Buzele înţelepţilor samănă ştiinţa,dar inima celor nesocotiţi este stricată. –
8. Jertfa celor răi este o scîrbă înaintea Domnului,dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută. –
9. Calea celui rău este urîtă Domnului,dar El iubeşte pe cel ce umblă după neprihănire. –
10. Cine părăseşte cărarea este aspru pedepsit,şi cine urăşte mustrarea va muri. –
11. Locuinţa morţilor şi Adîncul sînt cunoscute Domnului,cu cît mai mult inimile oamenilor! –
12. Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat,de aceea nu se duce la cei înţelepţi. –
13. O inimă veselă înseninează faţa;dar cînd inima este tristă, duhul este mîhnit. –
14. Inima celor pricepuţi caută ştiinţa,dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. –
15. Toate zilele celui nenorocit sînt rele,dar cel cu inima mulţămită are un ospăţ necurmat. –
16. Mai bine puţin, cu frică de Domnul,de cît o mare bogăţie, cu turburare! –
17. Mai bine un prînz de verdeţuri, şi dragoste,de cît un bou îngrăşat, şi ură. –
18. Un om iute la mînie stîrneşte certuri,dar cine este încet la mînie potoleşte neînţelegerile. –
19. Drumul leneşului este ca un hăţiş de spini,dar cărarea celor fără prihană este netezită. –
20. Un fiu înţelept este bucuria tatălui său,dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mamă-sa. –
21. Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte,dar un om priceput merge pe drumul cel drept. –
22. Planurile nu izbutesc, cînd lipseşte o adunare care să chibzuiască,dar izbutesc cînd sînt mulţi sfetnici. –
23. Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui,şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! –
24. Pentru cel înţelept cărarea vieţii duce în sus,ca să-l abată de la locuinţa morţilor, care este jos. –
25. Domnul surpă casa celor mîndri,dar întăreşte hotarele văduvei. –
26. Gîndurile rele sînt urîte Domnului,dar cuvintele prietenoase sînt curate înaintea Lui. –
27. Cel lacom de cîştig îşi turbură casa,dar cel ce urăşte mita va trăi. –
28. Inima celui neprihănit se gîndeşte ce să răspundă,dar gura celor răi împroaşcă răutăţi. –
29. Domnul Se depărtează de cei răi,dar ascultă rugăciunea celor neprihăniţi. –
30. O privire prietenoasă înveseleşte inima,o veste bună întăreşte oasele. –
31. Urechea care ia aminte la învăţăturile cari duc la viaţă,locuieşte în mijlocul înţelepţilor. –
32. Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul,dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere. –
33. Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii,şi smerenia merge înaintea slavei. –