Proverbele

Capitolul 18

[ AUDIO ]

1. Cel ursuz caută ce-i place lui,se supără de orice lucru bun. –
2. Nebunului nu-i este de învăţătură,ci vrea să arate ce ştie el. –
3. Cînd vine cel rău, vine şi dispreţul;şi odată cu ruşinea, vine şi ocara. –
4. Cuvintele gurii unui om sînt ca nişte ape adînci;izvorul înţelepciunii este ca un şivoi care curge într’una. –
5. Nu este bine să ai în vedere faţa celui rău,ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată. –
6. Vorbele nebunului aduc ceartă,şi gura lui înjură pînă stîrneşte lovituri. –
7. Gura nebunului îi aduce pieirea,şi buzele îi sînt o cursă pentru suflet. –
8. Cuvintele bîrfitorului sînt ca prăjiturile:alunecă pînă în fundul măruntaielor. –
9. Cine se leneveşte în lucrul luieste frate cu cel ce nimiceşte. –
10. Numele Domnului este un turn tare;cel neprihănit fuge în el, şi stă la adăpost. –
11. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat;în închipuirea lui, ea este un zid înalt. –
12. Înainte de pieire, inima omului se îngîmfă,dar smerenia merge înaintea slavei. –
13. Cine răspunde fără să fi ascultat,face o prostie şi îşi trage ruşinea. –
14. Duhul omului îl sprijineşte la boală;dar duhul doborît de întristare, cine-l va ridica? –
15. O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa,şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. –
16. Darurile unui om îi fac loc,şi-i deschid intrarea înaintea celor mari. –
17. Cel care vorbeşte întîi în pricina lui, pare că are dreptate,dar vine celalt, şi-l ia la cercetare. –
18. Sorţul pune capăt neînţelegerilor,şi hotărăşte între cei puternici. –
19. Fraţii nedreptăţiţi sînt mai greu de cîştigat decît o cetate întărită,şi certurile lor sînt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti. –
20. Din rodul gurii lui îşi satură omul trupul,din venitul buzelor lui se satură. –
21. Moartea şi viaţa sînt în puterea limbii;oricine o iubeşte, îi va mînca roadele. –
22. Cine găseşte o nevastă bună, găseşte fericirea;este un har pe care-l capătă dela Domnul. –
23. Săracul vorbeşte rugîndu-se,dar bogatul răspunde cu asprime. –
24. Cine îşi face mulţi prieteni, îi face spre nenorocirea lui,dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un frate. –