Proverbele

Capitolul 19

[ AUDIO ]

1. Mai mult preţuieşte săracul, care umblă în neprihănirea lui,decît un bogat cu buze stricate şi nebun. –
2. Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva,şi cine aleargă neghiobeşte înainte, o nimereşte rău. –
3. Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cîrteşte împotriva Domnului cu inima lui. –
4. Bogăţia aduce un mare număr de prieteni,dar săracul este părăsit de prietenul lui. –
5. Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit,şi cel ce spune minciuni nu va scăpa. –
6. Omul darnic are mulţi linguşitori,şi toţi sînt prieteni cu cel ce dă daruri. –
7. Toţi fraţii săracului îl urăsc;cu cît mai mult se depărtează prietenii lui de el!El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi. –
8. Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul;cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. –
9. Martorul mincinos nu rămîne nepedepsit,şi celce spune minciuni va pieri, –
10. Unui nebun nu-i şade bine să trăiască în desfătări,cu atît mai puţin unui rob să stăpînească peste voivozi. –
11. Înţelepciunea face pe om răbdător,şi este o cinste pentru el să uite greşelile. –
12. Mînia împăratului este ca răcnetul unui leu,şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă. –
13. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său,şi o nevastă gîlcevitoare este ca o straşină de pe care picură într’una. –
14. Casa şi averea le moştenim dela părinţi,dar o nevastă pricepută este un dar dela Domnul. –
15. Lenea te cufundă într’un somn adînc,şi sufletul molatic sufere de foame. –
16. Cine păzeşte porunca, îşi păzeşte sufletul;cine nu veghează asupra căii sale, va muri. –
17. Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul,şi El îi va răsplăti binefacerea. –
18. Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde,dar nu dori să-l omori. –
19. Cel pe care-l apucă mînia trebuie să-şi ia pedeapsa;căci dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. –
20. Ascultă sfaturile, şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept pe viitor! –
21. Omul face multe planuri în inima lui,dar hotărîrea Domnului, aceea se împlineşte. –
22. Ceeace face farmecul unui om este bunătatea lui;şi mai mult preţuieşte un sărac decît nu mincinos. –
23. Frica de Domnul duce la viaţă,şi celce o are, petrece noaptea sătul,fără să fie cercetat de nenorocire. –
24. Leneşul îşi vîră mîna în strachină,şi n’o duce înapoi la gură. –
25. Loveşte pe batjocoritor, şi prostul se va face înţelept;mustră pe omul priceput, şi va înţelege ştiinţa. –
26. Cine jăfuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mamă-sa,este un fiu care aduce ruşine şi ocară. –
27. Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura,dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte. –
28. Un martor stricat îşi bate joc de dreptate,şi gura celor răi înghite nelegiuirea. –
29. Pedepsele sînt pregătite pentru batjocoritori,şi loviturile pentru spinările nebunilor.