Cântarea cântărilor

Capitolul 3

[ AUDIO ]

1. Am căutat noaptea, în aşternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele;l-am căutat, dar nu l-am găsit …
2. M’am sculat, atunci, şi am cutreierat cetatea,uliţele şi pieţele;şi am căutat pe iubitul inimii mele …L-am căutat, dar nu l-am găsit!
3. M’au întîlnit păzitorii cari dau ocol cetăţii;şi i-am întrebat: „N’aţi văzut pe iubitul inimii mele?“
4. Abia trecusem de ei,şi am găsit pe iubitul inimii mele.L-am apucat, şi nu l-am mai lăsatpînă nu l-am adus în casa mamei mele,în odaia celei ce m’a zămislit. –
5. Vă jur, fiice ale Ierusalimului,pe căprioarele şi cerboaicele de pe cîmp,nu stîrniţi, nu treziţi dragostea,pînă nu vine ea. –
6. Ce se vede suindu-se din pustie,ca nişte stîlpi de fum,în mijlocul aburilor de mir şi de tămîie,înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir? –
7. Iată, este pataşca lui Solomon,cu şasezeci de viteji, de jur împrejur,cei mai viteji din Israel.
8. Toţi sînt înarmaţi cu săbii, şi toţi sînt deprinşi la luptă,fiecare cu sabia la coapsă,ca să n’aibă nimic de temut în timpul nopţii.
9. Împăratul Solomon şi-a făcut această pataşcădin lemn din Liban.
10. Stîlpii i-a făcut de argint,rezemătoarea de aur, scaunul de purpură;iar mijlocul împodobit cu o ţesătură aleasă, lucrată de dragosteafiicelor Ierusalimului.
11. Ieşiţi, fetele Sionului, şi priviţi pe împăratul Solomon,cu cununa cu care l-a încununat mamă-sa în ziua cununiei lui,în ziua veseliei inimii lui. –