Cântarea cântărilor

Capitolul 4

[ AUDIO ]

1. Ce frumoasă eşti, iubito, ce frumoasă eşti!Ochii tăi sînt ochi de porumbiţă,supt măhrama ta.Părul tău este ca o turmă de capre,poposită pe coama muntelui Galaad.
2. Dinţii tăi sînt ca o turmă de oi tunse,cari ies din scăldătoare,toate cu gemeni, şi nici una din ele nu este stearpă.
3. Buzele tale sînt ca un fir de cîrmîz,şi gura ta este drăguţă;obrazul tău este ca o jumătate de rodie,supt măhrama ta.
4. Gîtul tău este ca turnul lui David, zidit ca să fie o casă de arme;o mie de scuturi atîrnă de el,toate scuturi de viteji.
5. Amîndouă ţîţele tale sînt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare,cari pasc între crini.
6. Pînă se răcoreşte ziua, şi pînă fug umbrele,voi veni la tine, munte de mir,şi la tine, deal de tămîie.
7. Eşti frumoasă de tot, iubito,şi n’ai nici un cusur.
8. Vino cu mine din Liban, mireaso,vino cu mine din Liban!Priveşte din vîrful muntelui Amana,din vîrful muntelui Senir şi Hermon,din vizuinile leilor,din munţii pardoşilor!
9.. Mi-ai răpit inima, soro, mireaso,mi-ai răpit inima numai cu o privire,numai cu unul din lănţişoarele dela gîtul tău!
10. Ce lipici în desmierdările tale, soro, mireaso!Desmierdările tale preţuiesc mai mult decît vinul,şi mirezmele tale sînt mai plăcute decît toate miroznele!
11. Miere picură din buzele tale, mireaso,miere şi lapte se află supt limba ta,şi mirosul hainelor tale este ca mirosul Libanului.
12. Eşti o grădină închisă, soro, mireaso,un izvor închis, o fîntînă pecetluită.
13. Odraslele tale sînt o grădină de rodii, cu cele mai alese roade,mălini negri şi nard;
14. nard şi şofran,trestie mirositoare şi scorţişoară, cu tot felul de tufari de tămîie,smirnă şi aloe, cu cele mai alese mirezme.
15. O fîntînă din grădini,un izvor de ape vii,ce curge din Liban.
16. Scoală-te, crivăţule! Vino, vîntule de miazăzi!Suflaţi peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea! –Să intre iubitul meu în grădina lui,şi să mănînce din roadele ei alese! –