Isaia

Capitolul 38

[ AUDIO ]

1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: «Pune-ţi în rînduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi.“
2. Ezechia s’a întors cu faţa la părete, şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
3. „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată, şi am făcut ce este bine înaintea Ta!“ Şi Ezechia a vărsat multe lacrămi.
4. Atunci cuvîntul Domnului a vorbit lui Isaia astfel:
5. „Du-te, şi spune lui Ezechia: «Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: «Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrămile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.
6. Te voi izbăvi pe tine şi cetatea aceasta, din mîna împăratului Asiriei; voi ocroti cetatea aceasta.
7. Şi iată semnul din partea Domnului după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvîntul pe care l-a rostit:
8. voi întoarce înapoi cu zece trepte umbra treptelor cu care s’a pogorît soarele pe cadranul lui Ahaz.“ Şi soarele s’a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe cari se pogorîse.
9. Cîntarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii şi însănătoşerii lui.
10. „Ziceam: «În cei mai buni ani ai vieţii mele trebuie să mă duc la porţile locuinţei morţilor!Sînt pedepsit cu perderea celorlalţi ani ai mei, cari-mi mai rămîn!
11. Ziceam: «Nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul, în pămîntul celor vii;nu voi mai vedea pe niciun om în locuinţa morţilor!
12. Locuinţa mea este luată şi mutată dela mine, ca o colibă de păstori.Îmi simt firul vieţii tăiat ca de un ţesător, care m’ar rupe din ţesătura lui.Pînă deseară îmi vei pune capăt.
13. Am strigat pînă dimineaţa; ca un leu, îmi zdrobise toate oasele!Pînă deseară îmi vei pune capăt.
14. Ciripeam ca o rîndunea, croncăneam ca un cocor,şi gemeam ca o porumbiţă. Ochii-mi priveau topiţi spre cer:«Doamne, sînt în necaz, ajută-mă!»
15. Ce să mai spun? El mi-a răspuns şi m’a ascultat.Acum voi umbla smerit pînă la capătul anilor mei, dupăce am fost întristat astfel.
16. Doamne, prin îndurarea Ta se bucură omul de viaţă, prin ea mai am şi eu suflare,căci Tu mă faci sănătos şi îmi dai iarăş viaţa.
17. Iată, chiar suferinţele mele erau spre mîntuirea mea;Tu ai găsit plăcere să-mi scoţi sufletul din groapa putrezirii.Căci ai aruncat înapoia Ta toate păcatele mele!
18. Căci nu locuinţa morţilor Te laudă, nu moartea Te măreşte,şi cei ce s’au pogorît în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioşia Ta.
19. Ci cel viu, da, cel viu Te laudă, ca mine astăzi.Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioşia Ta.
20. Domnul m’a mîntuit!De aceea, în toate zilele vieţii noastrevom suna din coardele instrumentelor noastre,în Casa Domnului.“
21. Isaia zisese: „Să se aducă o turtă de smochine, şi s’o întindă peste bubă; şi Ezechia va trăi.“
22. Şi Ezechia zisese: „După ce semn voi cunoaşte că mă voi sui la Casa Domnului?“