Ieremia

Capitolul 1

[ AUDIO ]

1. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoţii din Anatot, din ţara lui Beniamin.
2. Cuvîntul Domnului i-a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul Amon, împăratul lui Iuda, în al treisprezecelea an al domniei lui,
3. şi pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, pînă la sfîrşitul anului al unsprezecelea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, pînă pe vremea cînd a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a cincea.
4. „Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel:
5. «Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pîntecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pîntecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor.“
6. Eu am răspuns: „Ah! Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu ştiu să vorbesc, căci sînt un copil.“
7. Dar Domnul mi-a zis: „Nu zice: «Sînt un copil,» căci te vei duce la toţi aceia la cari te voi trimete, şi vei spune tot ce-ţi voi porunci.
8. Nu te teme de ei; căci Eu sînt cu tine ca să te scap, – zice Domnul. –
9. Apoi Domnul Şi-a întins mîna, şi mi-a atins gura. Şi Domnul mi-a zis: «Iată, pun cuvintele Mele în gura ta.
10. Iată, astăzi te pun peste neamuri şi peste împărăţii, ca să smulgi şi să tai, să dărîmi, şi să nimiceşti, să zideşti şi să sădeşti.
11. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel: «Ce vezi, Ieremio?» Eu am răspuns: «Văd un veghetor.»
12. Şi Domnul mi-a zis: «Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvîntului Meu, ca să-l împlinesc.“
13. „Cuvîntul Domnului mi-a vorbit a doua oară, astfel: „Ce vezi?“ Eu am răspuns: «Văd un cazan clocotind, dinspre miază-noapte.“
14. „Şi Domnul mi-a zis: «Dela miazănoapte va izbucni nenorocirea peste toţi locuitorii ţării.
15. Căci iată, voi chema toate popoarele împărăţiilor dela miazănoapte, zice Domnul; ele vor veni, şi îşi vor aşeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porţilor Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui dejur împrejur, şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iuda.
16. Îmi voi rosti judecăţile împotriva lor, din pricina întregei lor răutăţi, pentrucă M’au părăsit şi au adus tămîie altor dumnezei şi s’au închinat înaintea lucrării mînilor lor.
17. Dar tu, încinge-ţi coapsele, scoală-te, şi spune-le tot ce-ţi voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor.
18. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stîlp de fier şi un zid de aramă, împotriva întregei ţări, împotriva împăraţilor lui Iuda, împotriva căpeteniilor lui, împotriva preoţilor lui şi împotriva poporului ţării.
19. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu sînt cu tine ca să te scap, zice Domnul.“