Ieremia

Capitolul 28

[ AUDIO ]

1. În acelaş an, la începutul domniei lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a cincea a anului al patrulea, Hanania, fiul lui Azur, prooroc din Gabaon, mi-a zis în Casa Domnului, în faţa preoţilor şi a întregului popor:
2. „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Eu sfărîm jugul împăratului Babilonului!
3. Peste doi ani, voi aduce înapoi în locul acesta toate uneltele Casei Domnului, pe cari le-a ridicat Nebucadneţar, împăratul Babilonului, din locul acesta, şi le-a dus în Babilon.
4. Şi voi aduce înapoi în locul acesta, zice Domnul, pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi pe toţi prinşii de război ai lui Iuda, cari s’au dus în Babilon; căci voi sfărîma jugul împăratului Babilonului.“
5. Proorocul Ieremia a răspuns proorocului Hanania, în faţa preoţilor şi a întregului popor, cari stăteau în Casa Domnului.
6. Ieremia, proorocul, a zis: „Amin! Aşa să facă Domnul! Să împlinească Domnul cuvintele, pe cari le-ai proorocit tu, şi să aducă înapoi din Babilon în locul acesta uneltele Casei Domnului şi pe toţi prinşii de război!
7. Numai ascultă cuvîntul pe care-l rostesc eu în auzul tău şi în auzul întregului popor:
8. Proorocii, cari au fost înaintea mea şi înaintea ta, din vremile străvechi, au proorocit război, foamete şi ciumă împotriva unor ţări puternice şi unor împărăţii mari.
9. Dar, dacă un prooroc prooroceşte pacea, numai după împlinirea celor ce prooroceşte, se va cunoaşte că este cu adevărat trimes de Domnul.“
10. Atunci proorocul Hanania a ridicat jugul de pe grumazul proorocului Ieremia şi l-a sfărîmat.
11. Şi Hanania a zis în faţa întregului popor: „Aşa vorbeşte Domnul: «Aşa voi sfărîma, peste doi ani de pe grumazul tuturor neamurilor jugul lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului!“ Proorocul Ieremia a plecat.
12. După ce a sfărîmat proorocul Hanania jugul de pe grumazul proorocului Ieremia, Cuvîntul Domnului a vorbit lui Ieremia, astfel:
13. „Du-te, şi spune lui Hanania: «Aşa vorbeşte Domnul: «Ai sfărîmat un jug de lemn, dar cu aceasta ai făcut în locul lui un jug de fer!
14. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Pun un jug de fer pe grumazul tuturor acestor neamuri, ca să fie subjugate de Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi-i vor sluji, şi-i dau chiar şi fiarele cîmpului!“
15. Şi proorocul Ieremia a zis proorocului Hanania: „Ascultă, Hanania! Domnul nu te-a trimes, ci tu însufli poporului o încredere mincinoasă.
16. De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Iată, te izgonesc de pe pamînt, şi vei muri chiar în anul acesta; căci cuvintele tale sînt o răzvrătire împotriva Domnului.“
17. Şi proorocul Hanania a murit chiar în anul acela, în luna a şaptea.