Osea

Capitolul 8

[ AUDIO ]

1. Pune trîmbiţa în gură! Vrăjmaşul vine ca un vultur peste Casa Domnului! Căci au călcat legămîntul Meu, şi au păcătuit împotriva Legii Mele.
2. Atunci vor striga către Mine: „Dumnezeule, noi Te cunoaştem, noi, Israel!“ –
3. Israel a lepădat binele cu scîrbă; de aceea vrăjmaşul îi va urmări.
4. Au pus împăraţi fără porunca Mea, şi căpetenii fără ştirea Mea; au făcut idoli din argintul şi aurul lor: deaceea vor fi nimiciţi.
5. Viţelul tău este o scîrbă, Samario! Mînia Mea s’a aprins împotriva lor! Pînă cînd nu vor voi ei să se ţină curaţi?
6. Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, şi nu este Dumnezeu. Deaceea, viţelul Samariei va fi făcut bucăţi!
7. Fiindcă au sămănat vînt, vor secera furtună. Nu le va creşte un spic de grîu; ce va răsări, nu va da făină, şi dacă ar da, ar mînca-o străinii.
8. Israel este nimicit! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas fără preţ.
9. Căci s’au dus în Asiria, ca un măgar sălbatic care umblă răsleţ. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni!
10. Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa, ca să înceteze pentru puţină vreme să mai ungă vreun împărat şi domni.
11. Căci Efraim a zidit multe altare ca să păcătuiască, şi altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat.
12. Chiar dacă-i scriu toate poruncile Legii Mele, totuş ele sînt privite ca ceva străin.
13. Ei junghie vitele pe cari Mi le aduc, şi carnea le-o mînîncă; deaceea Domnul nu le primeşte! Acum Domnul Îşi aduce aminte de nelegiuirea lor, şi le va pedepsi păcatele: se vor întoarce în Egipt!
14. Căci Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut, şi-a zidit palate, şi Iuda a înmulţit cetăţile întărite; deaceea voi trimete foc în cetăţile lor, şi le va mistui palatele.