Amos

Capitolul 7

[ AUDIO ]

1. Domnul Dumnezeu mi-a trimes vedenia aceasta. Iată, făcea nişte lăcuste, în clipa cînd începea să crească otava; era otava după cositul împăratului.
2. Şi după ce au mîncat ele cu desăvîrşire toată iarba din ţară, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este aşa de slab!“
3. Atunci Domnul S’a căit de lucrul acesta: „Nu se va întîmpla una ca aceasta, a zis Domnul.“
4. Domnul Dumnezeu mi-a trimes vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc; şi focul mînca Adîncul cel mare şi apucase şi cîmpia.
5. Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, opreşte! Cum ar putea să stea în picioare Iacov? Căci este aşa de slab!“
6. Atunci Domnul S’a căit şi de lucrul acesta. „Nici una ca aceasta nu se va întîmpla, a zis Domnul Dumnezeu.“
7. El mi-a trimes vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă, şi avea o cumpănă în mînă.
8. Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?“ Eu am răspuns: „O cumpănă.“ Şi Domnul a zis: „Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel, şi nu-l voi mai ierta;
9. ci înălţimile lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locaşuri ale lui Israel vor fi dărîmate, şi Mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.“
10. Atunci Amaţia, preotul din Betel, a trimes să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: „Amos unelteşte împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui!
11. Căci iată ce zice Amos: «Ieroboam va fi ucis de sabie, şi Israel va fi dus în robie departe de ţara sa!».“
12. Şi Amaţia a zis lui Amos: „Pleacă, văzătorule, şi fugi în ţara lui Iuda! Mănîncă-ţi pînea acolo, şi acolo prooroceşte.
13. Dar nu mai prooroci la Betel, căci este un locaş sfînt al împăratului, şi este un templu al împărăţiei!“
14. Amos a răspuns lui Amaţia: „Eu nu sînt nici prooroc, nici fiu de prooroc; ci sînt păstor, şi strîngător de smochine de Egipt.
15. Dar Domnul m’a luat dela oi, şi Domnul mi-a zis: «Du-te şi prooroceşte poporului Meu Israel!»
16. Ascultă acum Cuvîntul Domnului, tu care zici: «Nu prooroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!»
17. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: «Nevastă-ta va curvi în cetate, fiii şi fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi împărţit cu frînghia de măsurat; tu însă vei muri într’un pămînt necurat, şi Israel va fi dus în robie departe de ţara lui!“