Amos

Capitolul 8

[ AUDIO ]

1. Domnul Dumnezeu mi-a trimes următoarea vedenie. Iată, era un coş cu poame coapte.
2. El a zis: „Ce vezi, Amos?“ Eu am răspuns: „Un coş cu poame coapte.“ Şi Domnul mi-a zis: „A venit sfîrşitul poporului Meu Israel; nu-l mai pot ierta!
3. În ziua aceea, cîntecele Templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu, pretutindeni vor arunca în tăcere o mulţime de trupuri moarte.“
4. Ascultaţi lucrul acesta, voi cari mîncaţi pe cel lipsit, şi prăpădiţi pe cei nenorociţi din ţară!
5. Voi, cari ziceţi: „Cînd va trece luna nouă, ca să vindem grîul, şi Sabatul ca să deschidem grînarele, să micşorăm efa şi să mărim siclul, şi să strîmbăm cumpăna ca să înşelăm?
6. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiaşi pe argint, şi pe sărac pe o păreche de încălţăminte, şi vom vinde codina în loc de grîu.“ –
7. Domnul a jurat pe slava lui Iacov: „Niciodată nu voi uita niciuna din faptele lor!
8. Nu se va cutremura ţara din pricina acestor mişelii, şi nu se vor jăli toţi locuitorii ei? Nu se va umfla toată ţara ca rîul, ridicîndu-se şi pogorîndu-se iarăş ca rîul Egiptului?
9. În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfinţească soarele la amiază, şi voi întuneca pămîntul ziua nămeaza mare.
10. Vă voi preface sărbătorile în jale, şi toate cîntările în bociri pentru morţi, voi acoperi toate coapsele cu saci şi voi face toate capetele pleşuve; voi arunca ţara într’o jale ca pentru un singur fiu, şi sfîrşitul ei va fi ca o zi amară.“
11. „Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, cînd voi trimete foamete în ţară, nu foamete de pîne, nici sete de apă, ci foame şi sete după auzirea cuvintelor Domnului.
12. Vor pribegi atunci dela o mare la alta, de la miază-noapte la răsărit, vor umbla istoviţi încoace şi încolo, ca să caute Cuvîntul Domnului, şi tot nu-l vor găsi.
13. În ziua aceea se vor topi de sete fetele frumoase şi flăcăii.
14. Ei, cari jură acum pe păcatul Samariei, şi zic: «Pe Dumnezeul tău cel viu, Dane!» Şi: «Pe drumul Beer-Şebei!» Vor cădea, şi nu se vor mai scula.“