Zaharia

Capitolul 2

[ AUDIO ]

1. Am ridicat ochii şi m’am uitat, şi iată că era un om care ţinea în mînă o funie de măsurat.
2. L’am întrebat: „Unde te duci?“ Şi el mi-a zis: „Mă duc să măsor Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.“
3. Şi îngerul, care vorbea cu mine, a înaintat, şi un alt înger i-a ieşit înainte.
4. El i-a zis: „Aleargă de vorbeşte tînărului acestuia, şi spune-i: «Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor cari vor fi în mijlocul lui;
5. Eu Însumi – zice Domnul – voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui, şi voi fi slava lui în mijlocul lui!»
6. «Fugiţi, fugiţi din ţara dela miază noapte! zice Domnul. Căci v’am împrăştiat în cele patru vînturi ale cerurilor, zice Domnul.»
7. Scapă, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!
8. Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „După slavă m’a trimes El la neamurile cari v’au jăfuit; căci celce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui.
9. Iată, Îmi ridic mîna împotriva lor, – zice Domnul – şi ele vor fi prada celorce le erau supuşi, ca să ştiţi că Domnul oştirilor m’a trimes.
10. Strigă de veselie şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin, şi voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.“
11. „Multe neamuri se vor alipi de Domnul, în ziua aceea, şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău, şi vei şti că Domnul oştirilor m’a trimes la tine.
12. Domnul va lua în stăpînire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pămîntul sfînt, şi va alege iarăş Ierusalimul.
13. Orice făptură să tacă înaintea Domnului, căci El S’a şi sculat din locaşul Lui cel sfînt!“