Zaharia

Capitolul 4

[ AUDIO ]

1. Îngerul, care vorbea cu mine, s’a întors şi m’a trezit ca pe un om, pe care-l trezeşti din somnul lui.
2. El m’a întrebat: „Ce vezi?“ Eu am răspuns: „M’am uitat şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi deaspura lui un vas cu untdelemn şi pe el şapte candele, cu şapte ţevi pentru candelele cari sînt în vîrful sfeşnicului.
3. Şi lîngă el sînt doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul la stînga lui.
4. Şi, luînd iarăş cuvîntul, am zis îngerului, care vorbea cu mine: „Ce înseamnă lucrurile acestea, domnul meu?“
5. Îngerul, care vorbea cu mine, mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă aceste lucruri?“ Eu am zis: „Nu, domnul meu.“
6. Atunci el a luat din nou cuvîntul, şi mi-a zis: „Acesta este cuvîntul Domnului către Zorobabel, şi sună astfel: «Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, – zice Domnul oştirilor! –
7. Cine eşti tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într’un loc şes. El va pune piatra cea mai însemnată în vîrful Templului, în mijlocul strigătelor de: „Îndurare, îndurare cu ea!“
8. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. „Mînile lui Zorobabel au întemeiat Casa aceasta, şi tot mînile lui o vor isprăvi; şi veţi şti dacă Domnul oştirilor m’a trimes la voi.
10. Căci cine dispreţuieşte ziua începuturilor slabe? Aceşti şapte vor privi cu bucurie cumpăna în mîna lui Zorobabel. Aceşti şapte sînt ochii Domnului, cari cutreieră tot pămîntul.“
11. Eu am luat cuvîntul, şi i-am zis: „Ce însemnează aceşti doi măslini, la dreapta sfeşnicului şi la stînga lui?“
12. Am luat a doua oară cuvîntul, şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri de măslin, cari sînt lîngă cele două ţevi de aur, prin cari curge uleiul auriu din el?“
13. El mi-a răspuns: „Nu ştii ce înseamnă?“ Eu am zis: „Nu, domnul meu.“ Şi el a zis:
14. „Aceştia sînt cei doi unşi, cari stau înaintea Domnului întregului pămînt.“