Zaharia

Capitolul 6

[ AUDIO ]

1. Am ridicat din nou ochii şi m’am uitat, şi iată că patru cară ieşeau dintre doi munţi; şi munţii erau de aramă.
2. La carul dintîi erau nişte cai roşi, la al doilea car cai negri,
3. la al treilea car cai albi, şi la al patrulea car cai bălţaţi şi roşi.
4. Am luat cuvîntul, şi am zis îngerului, care vorbea cu mine: „Ce înseamnă aceştia, domnul meu?“
5. Îngerul mi-a răspuns: „Aceştia sînt cele patru vînturi ale cerurilor, cari ies din locul în care stăteau înaintea Domnului întregului pămînt.“
6. Caii cei negri, înhămaţi la unul din cară, s’au îndreptat spre ţara dela miază-noapte, şi cei albi au mers după ei; cei bălţaţi s’au îndreptat spre ţara de miază-zi.
7. Cei roşi au ieşit şi ei şi au cerut să meargă să cutreiere pămîntul. Îngerul le-a zis: „Duceţi-vă de cutreieraţi pămîntul!“ Şi au cutreierat pămîntul.
8. El m’a chemat, şi mi-a zis: „Iată că cei ce se îndreaptă spre ţara de miază-noapte fac să se mai potolească mînia Mea în ţara dela miază-noapte.“
9. Cuvîntul Domnului mi-a vorbit astfel:
10. „Să primeşti daruri dela prinşii de război din Babilon: Heldai, Tobia, şi Iedaia, – şi anume să te duci tu însuţi în ziua aceea în casa lui Iosia, fiul lui Ţefania, unde s’au dus ei cînd au venit din Babilon.
11. Să iei dela ei argint şi aur, şi să faci din el o cunună, şi s’o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot.
12. Şi să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul lui, şi va zidi Templul Domnului.
13. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpîni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvîrşită unire va domni între ei amîndoi.“
14. Cununa va fi pentru Helem, Tobia şi Iedaia, şi pentru Hen, fiul lui Ţefania, ca o aducere aminte în Templul Domnului.
15. Ceice sînt departe vor veni şi vor lucra la Templul Domnului; şi veţi şti astfel că Domnul oştirilor m’a trimes la voi. Lucrul acesta se va întîmpla, dacă veţi asculta glasul Domnului, Dumnezeului vostru.“