4e Ange


Och om evigheten började nu ...
Hem


Välkommen till 4eange.com hemsida


Bijbel

Ellen G. White
"En ovilja att ge upp förutfattade meningar, och att acceptera denna sanning, låg till grund för en stor del av det motstånd som manifesterades i Minneapolis mot Herrens budskap genom bröder [E.J.] Waggoner och [A.T.] Jones. Genom att uppväcka detta motstånd lyckades i stor utsträckning utestänga från vårt folk den Helige Andes särskilda kraft, som Gud längtade efter att ge dem. Fienden hindrade dem från att uppnå den effektivitet som kunde ha varit deras när det gällde att föra ut sanningen till världen [särlaregn], som apostlarna förkunnade den efter pingstdagen. Ljuset som skall lysa upp hela jorden med sin härlighet [högt rop] motarbetades." (Selected Messages, Book 1, Page 234-235)