5 Moseboken

Kapitel 14

[ AUDIO ]

1. I ären Herrans edars Guds barn; skärer eder icke, och görer eder icke skallota öfver edart änne för någon dödan.
2. Ty du äst ett heligt folk Herranom dinom Gud, och Herren hafver utvalt dig, att du skall vara hans eget, utaf all folk som på jordene äro.
3. Du skall ingen styggelse äta.
4. Men desse äro de djur, som I äta skolen: Fä, får, get, hjort,
5. Rå, buffel, stenbock, enhörning, urnöt, och elgen.
6. Och all djur, som tveklöfvad äro, och idisla, skolen I äta.
7. Men det skolen I icke äta, som idislar, och icke tveklöfvadt är: camelen, haran, cunilen. De som idisla, och icke tveklöfvad äro, de skola vara eder oren.
8. Svinet, ändock det tveklöfvadt är, så idislar det dock icke, det skall vara eder orent; af dess kött skolen I icke äta, och vid dess as skolen I icke komma.
9. Detta är det I äta skolen, utaf allt det i vattnet är: allt det som spol och fjäll hafver, det skolen I äta;
10. Men det som intet spol eller fjäll hafver, det skolen I icke äta; ty det är eder orent.
11. Alla rena foglar äter.
12. Desse af dem äro de som I icke äta skolen: örnen, höken, falken,
13. Fiskagjusen, gladan, gamen med sine art,
14. Och alla korpar med deras art,
15. Strutsfoglen, ugglan, göken, sparfhöken med sine art,
16. Stenugglan, ufven, flädermusen,
17. Rördrommen, storken, svanen,
18. Hägren, skrikan med sine art, vidhöfden, och svalan.
19. Och alle foglar, som krypa, skola vara eder orene, och I skolen icke äta dem.
20. De rena foglar skolen I äta.
21. I skolen intet as äta. Främlingenom, som i dinom porte är, må du gifva det, att han det äter, eller sälj det enom främmande; ty du äst ett heligt folk Herranom dinom Gud. Du skall icke koka kidet, medan det ännu dir sina moder.
22. Du skall all år afskilja tionden af allo dine säds frukt, som utaf dinom åker kommer;
23. Och skall äta den för Herranom dinom Gud, på det rum som han utväljer, att hans Namn der bo skall; nämliga af tionden utaf din säd, dino vine, dine oljo, och förstfödningen af ditt fä och din får; på det du skall lära frukta Herran din Gud i alla dina lifsdagar.
24. Om vägen är dig för lång, att du icke kan komma det dit, derföre att det rummet är dig för långt ifrå, som Herren din Gud utvalt hafver, att han vill låta sitt Namn bo der; ty Herren din Gud hafver välsignat dig;
25. Så sälj det allt för penningar, och tag penningarna i dina hand, och gack till det rum, som Herren din Gud utvalt hafver;
26. Och köp för penningarna allt det din själ lyster, vare sig fä, får, vin, stark dryck, eller allt det din själ begärar; och ät det der för Herranom dinom Gud, och var glad, du och ditt hus.
27. Och Leviten, som i dina portar är, honom skall du icke förlåta; förty han hafver ingen lott eller arf med dig.
28. Efter tre år skall du afsöndra all tiond af dine säd i det året, och skall lägga henne i dina portar.
29. Så skall Leviten komma, som ingen lott eller arf hafver med dig; och främlingen, och den faderlöse, och enkan, som i dina portar äro, och äta, och mätta sig; på det Herren din Gud dig välsigna skall i alla dina händers gerningar, som du gör.