1 Krönikeboken

Kapitel 25

[ AUDIO ]

1. Och David, samt med härhöfvitsmännerna, afskiljde till ämbete af Assaphs barn, Heman och Jeduthun, de Propheterna med harpor, psaltare och cymbaler; och de vordo talde till verket, efter sitt ämbete:
2. Utaf Assaphs barn: Saccur, Joseph, Nethania, Asarela, Assaphs barn, under Assaph, som propheterade när Konungen.
3. Af Jeduthun: Jeduthuns barn voro: Gedalia, Zeri, Jesaja, Hasabia, Mattithia, de sex, under deras fader Jeduthun, med harpor, hvilke propheterade till att tacka och lofva Herran.
4. Af Heman: Hemans barn voro: Bukkija, Matthania, Ussiel, Sebuel, Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliatha, Giddalthi, RomamthiEser, Josbekasa, Mallothi, Hothir och Mahasioth.
5. Desse voro alle Hemans barn, Konungens Siares i Guds ordom, till att upphöja hornet; ty Gud hade gifvit Heman fjorton söner och tre döttrar.
6. Desse voro alle under deras fäder Assaph, Jeduthun och Heman, till att sjunga i Herrans hus med cymbaler, psaltare och harpor, efter ämbetet i Guds hus när Konungen;
7. Och talet på dem, med deras bröder, som i Herrans sång lärde voro, allesammans mästare, tuhundrad åtta och åttatio.
8. Och de kastade lott öfver deras ämbete, dem minsta såsom dem största; mästarenom såsom lärjunganom.
9. Och den förste lotten föll på Joseph under Assaph; den andre på Gedalia, med hans bröder och söner, de voro tolf;
10. Den tredje på Saccur, med hans söner och bröder, de voro tolf;
11. Den fjerde på Jizri, med hans söner och bröder, de voro tolf;
12. Den femte på Nethania, med hans söner och bröder, de voro tolf;
13. Den sjette på Bukkija, med hans söner och bröder, de voro tolf;
14. Den sjunde på Jesarela, med hans söner och bröder, de voro tolf;
15. Den åttonde på Jesaja, med hans söner och bröder, de voro tolf;
16. Den nionde på Matthania, med hans söner och bröder, de voro tolf;
17. Den tionde på Simei, med hans söner och bröder, de voro tolf;
18. Den ellofte på Asareel, med hans söner och bröder, de voro tolf;
19. Den tolfte på Hasabia, med hans söner och bröder, de voro tolf;
20. Den trettonde på Subael, med hans söner och bröder, de voro tolf;
21. Den fjortonde på Mattithia, med hans söner och bröder, de voro tolf;
22. Den femtonde på Jeremoth, med hans söner och bröder, de voro tolf;
23. Den sextonde på Hanania, med hans söner och bröder, de voro tolf;
24. Den sjuttonde på Josbekasa, med hans söner och bröder, de voro tolf;
25. Den adertonde på Hanani, med hans söner och bröder, de voro tolf;
26. Den nittonde på Mallothi, med hans söner och bröder, de voro tolf;
27. Den tjugonde på Elijatha, med hans söner och bröder, de voro tolf;
28. Den förste och tjugonde på Hothir, med hans söner och bröder, de voro tolf;
29. Den andre och tjugonde på Giddalthi, med hans söner och bröder, de voro tolf;
30. Den tredje och tjugonde på Mahasioth, med hans söner och bröder, de voro tolf;
31. Den fjerde och tjugonde på RomamthiEser, med hans söner och bröder, de voro tolf.