2 Krönikeboken

Kapitel 27

[ AUDIO ]

1. Jotham var fem och tjugu åra gammal, då han Konung vardt, och regerade i sexton år i Jerusalem; hans moder het Jerusa, Zadoks dotter.
2. Och han gjorde det Herranom väl behagade, såsom hans fader Ussia gjort hade; undantagno, att han icke gick i Herrans tempel. Och folket bar sig ännu illa åt.
3. Han byggde den höga porten i Herrans hus, och uppå muren Ophel byggde han mycket;
4. Och byggde städer på Juda berg, och i skogomen byggde han slott och torn.
5. Och han stridde med Ammons barnas Konung; och han vardt dem öfvermägtig; så att Ammons barn gåfvo honom i de samma årena hundrade centen er silfver, tio tusend corar hvete, och tiotusend corar bjugg; så mycket gåfvo ock Ammons barn honom i de andra och tredje årena.
6. Alltså vardt Jotham mägtig; ty han skickade sina vägar för Herranom sinom Gud.
7. Hvad nu mer af Jotham sägande är, och alla hans strider, och hans vägar, si, det är skrifvet i Israels och Juda Konungars bok.
8. Fem och tjugu åra gammal var han, då han Konung vardt; och regerade i sexton år i Jerusalem.
9. Och Jotham afsomnade med sina fader; och de begrofvo honom i Davids stad. Och hans son Ahas vardt Konung i hans stad.