Psaltaren

Kapitel 12

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids, till att föresjunga på åtta stränger.
2. Hjelp, Herre; de helige äro förminskade; och de trogne äro få ibland menniskors barn.
3. Den ene talar med den andra onyttig ting; och skrymta, och lära utaf oens hjerta.
4. Herren utrote allt skrymteri och de tungo, som stor ord talar;
5. De der säga: Vår tunga skall hafva öfverhandena; oss bör tala; ho är vår herre?
6. Efter nu de elände förtryckte varda, och de fattige sucka, vill jag upp, säger Herren; jag vill skaffa en hjelp, att man frimodeliga lära skall.
7. Herrans tal är klart, såsom genomluttradt silfver i enom lerdegel, bepröfvadt sju resor.
8. Du Herre, bevara dem, och förvara oss för detta slägtet, till evig tid. Ty det varder allestäds fullt med ogudaktiga, der sådana löst folk ibland menniskorna rådande är.