Psaltaren

Kapitel 14

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids, till att föresjunga. De dårar säga i sitt hjerta: Det är ingen Gud till; de doga intet, och äro en styggelse med sitt väsende; det är ingen, som väl gör.
2. Herren såg af himmelen uppå menniskors barn, att han se skulle om der någor förståndig vore, och efter Gud frågade.
3. Men de äro alle afvekne, och allesammans odogse; det är ingen, som väl gör, ja icke en.
4. Vill då ingen af de ogerningsmän det märka? de som mitt folk uppfräta, på det de måga föda sig; men Herran åkalla de intet.
5. Der frukta de sig; men Gud är när de rättfärdigas slägte.
6. I skämmen den fattigas råd; men Gud är hans tröst.
7. Ack! att hjelpen af Zion öfver Israel komme, och Herren sitt fångna folk förlossade; så skulle Jacob glad vara, och Israel fröjda sig.