Psaltaren

Kapitel 15

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids. Herre, ho skall bo i dine hyddo? Ho skall blifva på ditt helga berg?
2. Den som vandrar utan vank, och gör rätt, och talar sanningen af hjertat;
3. Den med sine tungo icke förtalar, och icke gör sin nästa ondt, och sin nästa icke skämmer.
4. Den som de ogudaktiga för intet aktar; men dem som Herran frukta, ärar han, den som sinom nästa svär, och håller det;
5. Den som icke gifver sina penningar på ocker, och tager icke skänker öfver den oskyldiga. Den det gör, han skall blifva vid sig evinnerliga.