Psaltaren

Kapitel 20

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids, till att föresjunga.
2. Herren höre dig i nödene; Jacobs Guds Namn beskydde dig.
3. Han sände dig hjelp af helgedomenom, och styrke dig utaf Zion.
4. Han tänke uppå all din spisoffer; och din bränneoffer vare fet. Sela.
5. Han gifve dig hvad ditt hjerta begärar, och fullborde all din anslag.
6. Vi fröjde oss, att du oss hjelper; och i vår Guds Namn rese vi baneret upp; Herren fullborde alla dina böner.
7. Nu märker jag, att Herren hjelper sin smorda, och hörer honom i sinom helga himmel; hans högra hand hjelper väldeliga.
8. De andre förlåta sig på vagnar och hästar; men vi tänke på Herrans vår Guds Namn.
9. De äro nederstötte och fallne; men vi stå upprätte. Hjelp, Herre; Konungen höre oss, när vi rope.