Psaltaren

Kapitel 23

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids. Herren är min herde, mig skall intet fattas.
2. Han föder mig på en grön äng, och förer mig till friskt vatten.
3. Han vederqvicker mina själ; han förer mig in på rätta vägen, för sitt Namns skull.
4. Och om jag än vandrade i enom mörkom dal, fruktade jag intet ondt; ty du äst när mig; din käpp och staf trösta mig.
5. Du bereder till mig ett bord emot mins fiendar; du smörjer mitt hufvud med oljo, och inskänker fullt för mig.
6. Godhet och barmhertighet skola följa mig i alla mina lifsdagar; och jag skall blifva i Herrans hus evinnerliga.