Psaltaren

Kapitel 29

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids. Bärer fram Herranom, I väldige; bärer fram Herranom äro och starkhet.
2. Bärer fram Herranom hans Namns äro; tillbedjer Herran i heligo prydning.
3. Herrans röst går på vattnen; ärones Gud dundrar; Herren på stor vatten.
4. Herrans röst går med magt; Herrans röst går härliga.
5. Herrans röst sönderbryter cedrer; Herren sönderbryter cedrer i Libanon;
6. Och låter dem springa såsom en kalf; Libanon och Sirion, såsom en ung enhörning.
7. Herrans röst afhugger såsom en eldslåge.
8. Herrans röst berörer öknena; Herrans röst berörer öknena Kades.
9. Herrans röst berörer hinderna, och blottar skogarna; och i hans tempel skall hvar och en säga honom äro.
10. Herren sitter till att göra ena flod, och Herren blifver en Konung i evighet.
11. Herren skall gifva sino folke kraft; Herren skall välsigna sitt folk med frid.