Psaltaren

Kapitel 47

[ AUDIO ]

1. En Psalm, till att föresjunga, Korah barnas.
2. Klapper med händerna, all folk, och fröjdens Gudi med gladsamma röst.
3. Ty Herren, den Aldrahögste, är förskräckelig, en stor Konung på hela jordene.
4. Han skall tvinga folk under oss, och Hedningar under våra fötter.
5. Han utväljer oss till en arfvedel, Jacobs härlighet, den han älskar. Sela.
6. Gud är uppfaren med fröjd, och Herren med klar basun.
7. Lofsjunger, lofsjunger Gudi; lofsjunger, lofsjunger vårom Konung.
8. Ty Gud är Konung på hela jordene. Lofsjunger honom förnufteliga.
9. Gud är Konung öfver Hedningarna. Gud sitter på sinom helga stol. Förstarne ibland folken äro församlada till ett folk Abrahams Gudi; ty Gud är fast upphöjd, när herrarna på jordene.