Psaltaren

Kapitel 61

[ AUDIO ]

1. En Psalm Davids, till att föresjunga på strängaspel.
2. Hör, Gud, mitt rop, och akta uppå mina bön.
3. Härnedre på jordene ropar jag till dig, när mitt hjerta i ångest är: För mig dock uppå en hög klippo.
4. Ty du äst min tillflykt; ett starkt torn för mina fiendar.
5. Jag vill bo uti dine hyddo till evig tid, och min tröst hafva under dina vingar. Sela.
6. Ty du, Gud, hörer mina löften; du lönar dem väl, som ditt Namn frukta.
7. Du gifver Konungenom långt lif, att hans år vara ifrå slägte till slägte;
8. Att han må evigliga för Gudi sittandes blifva. Bevisa honom godhet och trohet, att de bevara honom; Så vill jag lofsjunga dino Namne evinnerliga, att jag må betala mina löften dageliga.