Psaltaren

Kapitel 67

[ AUDIO ]

1. En Psalmvisa, till att föresjunga på strängaspel.
2. Gud vare oss nådelig, och välsigne oss; han låte sitt ansigte lysa oss; Sela.
3. Att vi på jordene måge känna hans väg, ibland alla Hedningar hans salighet.
4. Gud, dig tacke folk; all folk tacke dig.
5. Folken fröjde sig och glädjes, att du dömer folken rätt, och regerar folken på jordene. Sela.
6. Gud, dig tacke folk; all folk tacke dig.
7. Landet gifver sina frukt. Gud, vår Gud välsigna oss. Gud välsigne oss, och all verlden frukte honom.