Psaltaren

Kapitel 75

[ AUDIO ]

1. En Psalm och visa Assaphs, att han icke förgicks, till att föresjunga.
2. Vi tacke dig, Gud, vi tacke dig, och förkunne din under, att ditt Namn så när är.
3. Ty i sinom tid skall jag rätt döma.
4. Jorden bäfvar, och alle de derpå bo; men jag håller hennes pelare stadiga. Sela.
5. Jag sade till de stortaliga: Berömmer eder icke så; och till de ogudaktiga: Trugens icke uppå välde;
6. Trugens icke så fast uppå edart välde; taler icke så halsstyft.
7. Det hafver ingen nöd hvarken af östan eller vestan, eller af de berg i öknene.
8. Ty Gud är domare; denna förnedrar han, och den andra upphöjer han.
9. Ty Herren hafver en skål i handene, och med starkt vin fullt inskänkt, och skänker derutaf; men de ogudaktige måste alle dricka, och utsupa dräggena.
10. Men jag vill förkunna evinnerliga, och lofsjunga Jacobs Gudi; Och vill sönderbryta allt de ogudaktigas våld; att de rättfärdigas välde skall upphöjdt varda.