Psaltaren

Kapitel 87

[ AUDIO ]

1. En Psalmvisa Korah barnas. Han är fast grundad på de helga bergen.
2. Herren älskar Zions portar, öfver alla Jacobs boningar.
3. Härlig ting varda i dig predikade, du Guds stad. Sela.
4. Jag vill predika låta för Rahab och Babel, att de mig känna skola. Si, de Philisteer och Tyrer, samt med de Ethioper, varda der födde.
5. Man skall i Zion säga, att allahanda folk derinne födt varder, och att han, den Högste, bygger honom.
6. Herren skall predika låta i allahanda tungomål, att ock någre af dem skola der födde varda. Sela.
7. Och de sångare skola alle i dig sjunga till skiftes, såsom i en dans.