Psaltaren

Kapitel 93

[ AUDIO ]

1. Herren är Konung och härliga beprydd; Herren är beprydd, och hafver begynt ett rike, så vidt som verlden är, och tillredt det, att det blifva skall.
2. Ifrå den tiden står din stol fast; du äst evig.
3. Herre, vattuströmmarna upphäfva sig, vattuströmmarna upphäfva sitt fräsande; vattuströmmarna upphäfva sina böljor.
4. De vågar i hafvet äro stora, och fräsa grufveliga; men Herren är ännu större i höjdene.
5. Din ord äro en rätt lära; helighet, Herre, är dins hus prydning evinnerliga.